به فروشگاه آماتیس خوش آمدید *_*


پیشنهادات ویژه

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشی و گرمایشیظرفیت9000 BTUکلاس مصرف انرژیAضمانت5سال گارانتی کمپرسور /..

0 تومان

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشی و گرمایشیظرفیت12000 BTUکلاس مصرف انرژیAضمانت5سال گارانتی کمپرسور ..

0 تومان

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشی و گرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیAضمانت5سال گارانتی کمپرسور ..

0 تومان

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشی و گرمایشیظرفیت24000 BTUکلاس مصرف انرژیAضمانت5سال گارانتی کمپرسور ..

0 تومان

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 18 ماه گ..

0 تومان
C12DCR3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت12000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

1,540,000 تومان 1,432,000 تومان
C18AP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,585,000 تومان 2,404,000 تومان
C18DCP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,640,000 تومان 2,455,000 تومان
C18DCR3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

1,980,000 تومان 1,841,000 تومان
C18FP3
حراج

نوع کولراسپیلت پنجره ایعملکردسرمایشیظرفیت18000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 18 ماه..

1,650,000 تومان 1,534,000 تومان
C24AP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت24000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,915,000 تومان 2,710,000 تومان
C24DCP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت24000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,970,000 تومان 2,762,000 تومان
C24DCR3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت24000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,365,000 تومان 2,199,000 تومان
C24VP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت24000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

2,695,000 تومان 2,506,000 تومان
C30AP3
حراج

نوع کولراسپیلت تک پنلعملکردسرمایشیظرفیت30000 BTUکلاس مصرف انرژیBضمانت5سال گارانتی کمپرسور / 24 ماه گ..

3,630,000 تومان 3,375,000 تومان
نمايش 1 تا 15 از 43 (3 صفحه)