به فروشگاه آماتیس خوش آمدید *_*


OGENERAL

کولر گازی اجنرال از با سابقه ترین کولر گازی هست که به ایران وارد می شدند. کیفیت بالای کولر گازی اجنرال موجب شد که در اکثر مناطق گرمسیری کشورمان تنها از  کولر گازی اجنرال استفاده شود.